معرفی شبکه در صد

با استعانت از خداوند سبحان ودر ظّل توجهات حضرت ولی عصر(عج) موسسه نسیم گستر یزد مفتخر است برای اولین بار درکشور پس از سالها تحقیق و بررسی در زمینه فعالیتهای اقتصادی کشور و با اتکاء به توانمندیهای متخصصین و مشاورینی کارآمد در راستای نیل به اهداف عالیه دولت محترم مبنی بر طرح گسترش عدالت اجتماعی،افزایش قدرت خریدبرای عموم مردم و همچنین کم رنگ نمودن فعالیتهای شبکه های خارجی با ساختارهرمی  (نظیرگلدکوئیست-گلدماین و ...) و ایجاد بازاری جهت ارائه هرچه بیشتر محصولات تولید شده به دست توانای تولید کنندگان داخلی طرح شبکه در صد را به اجرا گذارد.